Joukkue

Maalivahti

29
Lehikoinen Niko
30
Suominen Ville
35
Mäkiaho Eetu

Puolustaja

Kylä-Kaila Leevi
Laaksonen Jesse
Liitti Leevi
Ojanen Simo
3
Tuominen Eero
6
Saarinen Nico
8
Valmunen Joona
9
Rintala Oskari
92
Vilén Alvar

Hyökkääjä

Adamus Stan
Nieminen Ville
Pirkkama Väinö
17
Lenkkeri Janne
23
Tähtinen Valtteri
24
Niemi Juhani
28
Söderholm Anton
44
Lahti Ville
65
Nohkola Marco
67
Aittala Jesse
71
Karlsson Matias
81
Pohjaranta Atte
91
Mattila Robin
96
Nurmio Veikka
98
Salo Joonas

Toimihenkilöt