Ma Ti Ke To Pe La Su  
    1 2  
  3 4 5 6 7 8 9  
  10 11 12 13 14 15 16  
  17 18 19 20 21 22 23  
  24 25 26 27 28 29 30  
Neo aikavaraus

 

SISÄLIIKUNTATILOJEN RIITTÄVYYS NAANTALISSA
Pe 04.02.2011 klo 18:00

Sisäliikuntatilojen riittävyydestä ja tilojen käytöstä on Naantalissakin ollut viime aikoina runsaasti keskustelua. Kaupungissa voitaisiin tehdä asioita toisin, jotta tilojen riittävyys ei olisi esteenä nuorten tai aikuisten urheilu- ja liikuntaharrastukselle. Tässä nykyisten tilojen parempi hyödyntäminen on ensisijainen vaihtoehto, mutta jossain vaiheessa on rakennettava lisää sisäliikuntatilaa.

Ensimmäinen toimenpide olisi arki-iltojen salivuorojen käytön tehostaminen, sillä vapaata saliaikaa löytyy kyllä perjantai-illoista ja viikonlopuista. Arki-iltojen salien käyttöä tulisi seurata aktiivisemmin, jotta salit eivät seisoisi tyhjillään. Tämä koskee myös kaupungin omaa toimintaa, ei pelkästään liikuntajärjestöjä. Lisäksi pitäisi arvioida voisiko osa nykyisistä arki-ilta käyttäjistä siirtyä viikonloppujen tyhjien salien käyttäjiksi. Jokaisen seuran saamista vuoroista tietty osuus tulisikin automaattisesti sijoittua viikonloppuun. Säännöllisesti viikonloppuina sarjapelejä pelaavilla lajeilla pitäisi olla suurempi oikeus arki-iltojen vuoroihin kuin muilla. Harrastetoiminnan osalla nyt epätasapuolisesti tietty osa aikuisten harrastetoiminnasta saa käyttää arki-iltoja, mutta toiset on sijoitettu viikonloppuun. Miksi yleensäkin harrastetoiminnan luonteiset toimijat, joille viikonloppu on samanlaista vapaa-aikaa kuin arki-ilta, saavat arki-iltavuoroja käyttöönsä? Miksi muuten kaupungilla ei ole jopa sadantuhannen euron arvoisten salivuorojen jakamiseen olemassa kirjallisia sääntöjä?

Toinen pikaisesti "lisätilaa" tuottava ratkaisu olisi keskitetyn vuoroperuutus- ja uudelleenvarausjärjestelmän luominen kaupungin internetsivulle. Nykyinen vapaa-aikatoimen kautta kulkeva sähköpostiin perustuva toimintatapa on liian hidas eikä johda käyttämättä jäävien yksittäisten vuorojen hyödyntämiseen.

Tulojen saamiseksi kaupunki on pyrkinyt myymään ulkopuolisille tahoille lähinnä vajaakäytössä olevaa Karvetin tekonurmea. Samoin tulisi menetellä sisäliikuntatilojen suhteen, kun vapaata saliaikaa on tarjolla ainakin pikkusaleissa myöhäisinä arki-iltoina ja viikonloppuisin.

Pidemmällä aikavälillä on sisäliikuntatilojakin uudistettava ja rakennettava lisää. Kaupungin investointisuunnitelmat liikuntatilojen rakentamiseksi ja varustamiseksi tulisi esitellä seuraparlamentille ja tilojen suurimmille käyttäjille sekä pyytää näiltä aina virallinen lausunto hankkeista päätöstä tehtäessä. Näin saataisiin kokonaisuutta hyvin palvelevia investointeja aikaiseksi ja erityisesti pitkän aikavälin ratkaisuja yhteen sovitettaessa pystyttäisiin tekemään toisiaan täydentäviä päätöksiä. Esimerkiksi, jos Suopellon koulun liikuntasali olisi aikoinaan rakennettu parkettilattiaisena riittävän isoksi koripallon sarjaotteluiden pelaamiseen, niin NaKon ei tarvitsisi käyttää laisinkaan Maijamäen liikuntahallia perustoiminnassaan ja nyt tehtävä Maijamäen uusi lattia voisi olla materiaaliltaan massaa tai mattoa parketin asemasta.

Mielestäni liikuntatiloja rakennettaessa tulee rakentaa riittävän isoja tiloja ja vieläpä oikeaan paikkaan sekä tilojen käyttäjät että päivä- ja iltakäyttösynergiat huomioiden. Jos vaikkapa uusi monitoimihalli rakennettaisiin – kunnallisena tai yksityisenä - vastapäätä Kuparivuoren koulua nykyiseen tyhjään paikkaan Kuparivuoren parkkitilat hyödyntäen, niin nykyisestä koulurakennuksesta voitaisiin vapauttaa liikuntatilat kolmesta eri kerroksesta ja muuttaa ne opetuskäyttöön soveltuviksi ilman merkittävää uudisrakentamista.

Kaupungin tilapäällikkö on useasti maininnut tilaongelmista keskusteltaessa, että "seinät tulevat vastaan". Yllä on tähän ongelmaan muutamia yksinkertaisia ehdotuksia sekä ensiavuksi että tulevien haasteiden hallitsemiseksi. Ja saa niitä sisäliikuntatilojen seiniäkin siirtää, miksi aina käyttäjien pitää joustaa? Näin on jo tehty jääurheilun ja jalkapallon osalta. Tutustumismatkoja aiheesta voi tehdä vaikkapa Mynämäelle ja Pöytyälle.

Arto Ahonen
seurakoordinaattori, SB Naantali


Takaisin

Tuloksia
Yhteistyössä

Rannikkoseudun Sanomat Oy

RTV

Naantalin Apteekki

HPP-Tekniikka Oy

Neste Oil

 
 
Kevennetty versio sivuista     Ylläpitoliittymät     Powered by Nemedia Oy